πŸ”₯ | Latest

Funni: Look at my cutie, funny but soo annoying cousin!!πŸΆπŸ˜†im soo patient!!πŸ™„πŸ‘€πŸ˜¬- tamam sevimlisin , oynaksin ama bir yere kadar 😬..ya sabir diyorum ...πŸ™„
Funni: Look at my cutie, funny but soo annoying cousin!!πŸΆπŸ˜†im soo patient!!πŸ™„πŸ‘€πŸ˜¬- tamam sevimlisin , oynaksin ama bir yere kadar 😬..ya sabir diyorum ...πŸ™„

Look at my cutie, funny but soo annoying cousin!!πŸΆπŸ˜†im soo patient!!πŸ™„πŸ‘€πŸ˜¬- tamam sevimlisin , oynaksin ama bir yere kadar 😬..ya sabir diyoru...

Funni: Cute things your sign does: Aries: that incredible cute crazy laugh Libra: they way they can just walk in they get when something funny and flaunt their styre and makeup because damn they worked hard for it happens and they know they look fneee Taurus: when they pull you in for a Scorpio: that look of passion when long hug that turns to a 3 hour hug they are looking at someone or something Gemini: when they are enjoying Sagittarius: how they just run around themselves so much and thoy havo with no caution and do what they want that permanent smile and dancy to do fuck what anyone else thinks porsonality Capricorn: when they are in tovo, Cancer: their eyes are just wow, so literally everything about them much emotion so deep changes their whole face goes from normal to light and romantic Leo: that smirk they do when Aquarius: when they are speaking somothing is funny and it gradually about something true to them or turns into a massive smile with a slightly weird and they just carry on musical laugh without a care Virgo: when they are so focused on Pisces: the look they give people that something and they start mouthing they love or mean a lot to people, their thoughts to themselve it's just so when they cover their mouth with thoir hand when they laugh cute aW Okay 1) there are so many of you and so many ARMY that I'm scared about a face reveal and 2) mine is true
Funni: Cute things your sign
 does:
 Aries: that incredible cute crazy laugh
 Libra: they way they can just walk in
 they get when something funny
 and flaunt their styre and makeup
 because damn they worked hard for it
 happens
 and they know they look fneee
 Taurus: when they pull you in for a
 Scorpio: that look of passion when
 long hug that turns to a 3 hour hug
 they are looking at someone or
 something
 Gemini: when they are enjoying
 Sagittarius: how they just run around
 themselves so much and thoy havo
 with no caution and do what they want
 that permanent smile and dancy
 to do fuck what anyone else thinks
 porsonality
 Capricorn: when they are in tovo,
 Cancer: their eyes are just wow, so
 literally everything about them
 much emotion so deep
 changes their whole face goes from
 normal to light and romantic
 Leo: that smirk they do when
 Aquarius: when they are speaking
 somothing is funny and it gradually
 about something true to them or
 turns into a massive smile with a
 slightly weird and they just carry on
 musical laugh
 without a care
 Virgo: when they are so focused on
 Pisces: the look they give people that
 something and they start mouthing
 they love or mean a lot to people,
 their thoughts to themselve it's just so
 when they cover their mouth with thoir
 hand when they laugh
 cute aW
Okay 1) there are so many of you and so many ARMY that I'm scared about a face reveal and 2) mine is true

Okay 1) there are so many of you and so many ARMY that I'm scared about a face reveal and 2) mine is true